یزد

طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان یزد ۱۴۰۱

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان یزد

یزد

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

یزد

یزد

درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۲ امتیاز)