فارس

طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان فارس ۱۴۰۱

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان فارس

فارس

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

فارس

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

فارس

فارس

درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)