واحد بسته بندی آب معدنی و دوغ

عنوان پروژه :
واحد بسته بندی آب معدنی و دوغ
کارفرما :
آقای حسین زاده
محل اجرا:
آذربایجان غربی
محصولات تولیدی:
آب معدنی بدون گاز، دوغ پاستوریزه بدون گاز
ظرفیت طرح : ۴۰۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۴۳۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۱۰۰ متر
میزان اشتغال : —
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز