واحد بسته بندی مواد غذایی

عنوان پروژه :
واحد بسته بندی مواد غذایی
کارفرما :
آقای هادی رضائی پویا
محل اجرا:
قم- شهرک صنعتی شکوهیه
محصولات تولیدی:
ببسته بندی پاشنی و ادویه، میوه و سبزیجات خشک
ظرفیت طرح : ۱۲۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۶۶۲۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۲

امتیاز