عنوان پروژه: واحد تولید انواع قوطی و پروفیل
کارفرما: آقای عیسی ریگی
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان
مساحت زمین: ۱۰,۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۶۳,۸۳۴,۲۱۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۱۳۵,۴۱۷,۱۴۸هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)