واحد تولید بیو گاز

عنوان پروژه :
واحد تولید بیو گاز
کارفرما :
شرکت تعاونی ۷۱۶
محل اجرا:
آذربایجان غربی- میاندوآب
محصولات تولیدی:
تولید بیو گاز
ظرفیت طرح : ۸۵۰۴۱۰۰ کیلو وات ساعت در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۹۹۶۰۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

۳/۵ - (۱ امتیاز)