عنوان پروژه: واحد تولید تجهیزات شبکه
کارفرما: شرکت دنیای ارتباطات راویس
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
ظرفیت : ۱۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۵۵,۴۵۶,۷۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۴,۹۶۸,۹۰۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۳.۷/۵ - (۴ امتیاز)