واحد تولید مالت و ماء الشعیر

عنوان پروژه :
واحد تولید مالت و ماء الشعیر
کارفرما :
آقای مسلم سهامی
محل اجرا:
کرمانشاه- گیلانغرب
محصولات تولیدی:
انواع نوشیدنی مالت، عصاره مالت، ماء الشعیر
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۸۱۳۶۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۵۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۲

امتیاز