واحد تولید و بسته بندی کاغذ A4

عنوان پروژه :
واحد تولید و بسته بندی کاغذ A4
کارفرما :
بازرگانی رویا چای تنکابن
محل اجرا:
تنکابن
محصولات تولیدی:
کاغذ چاپ و تحریر
ظرفیت طرح : ۳۰۷۲ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۰۶۶ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۲۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۳

امتیاز