واحد فرآوری و بسته بندی گردو

عنوان پروژه :
واحد فرآوری و بسته بندی گردو
کارفرما :
آقای داود اروندی
محل اجرا:
همدان- تویسرکان
محصولات تولیدی:
گردو فرآوری شده، روغن خام گردو، تانن از پوست گردو
ظرفیت طرح : ۲۹۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۴۰۵۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)