واحد پرورش زنبور عسل و بسته بندی عسل

عنوان پروژه :
واحد پرورش زنبور عسل و بسته بندی عسل
کارفرما :
تعاونی شهدآوران سهند۸۵۴۷
محل اجرا:
استان آذربایجان شرقی
محصولات تولیدی:
بسته بندی عسل
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ کندو
سرمایه گذاری ثابت: ۵۰۲۱ میلیون ریال
مساحت زمین :
میزان اشتغال : ۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۱

امتیاز