عنوان پروژه : احداث مجموعه رستوران و سفره خانه سنتی
کارفرما : حجت همسایگان
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – روستای رقویی
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.612.134 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.260.395 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی