عنوان پروژه: پروژه احداث واحد بازیافت ضایعات پلاستیک تزریقی و بادی
کارفرما: ایران ضایعات (جناب بخشنده)
مکان اجرای طرح: منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۲۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۵۹,۴۱۶,۱۳۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۷,۳۰۵,۹۹۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۵/۵ - (۲ امتیاز)