عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی مواد غذایی
کارفرما : علی طوسی
مکان اجرای طرح : استان سمنان – شهرستان گرمسار – شهرک صنعتی ایوانکی
ظرفیت تولید سالیانه : 2000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 251.388.199 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 887.161.435 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دشهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی