عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع ورق و مقاطع فولادی
کارفرما : شرکت فنی و مهندسی آتیه الکترونیک فولاد ایرانیان
مکان اجرای طرح : استان قم – شهرک صنعتی محمود آباد
ظرفیت تولید سالیانه : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 140.675.534 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 155.316.820 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی