عنوان پروژه : احداث واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات خرما
کارفرما : محمود صنعتی
مکان اجرای طرح : استان کرمان – شهرستان بم – منطقه مجاز صنعتی
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 427.150.291 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 71.905.758 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی