پروژه احداث واحد تولید پنجره upvc وآلومینیوم و شیشه دوجداره

عنوان پروژه: احداث واحد تولید پنجره upvc و شیشه دوجداره
کارفرما: شرکت سایان سازه ابتکار
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی _ شهرستان بیرجند _ شهرک صنعتی بیرجند
ظرفیت تولید سالیانه: ۷۳۶,۶۶۷ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۹۷,۷۰۳,۶۶۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۵۸,۹۹۹,۳۱۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۳/۵ - (۲ امتیاز)