عنوان پروژه : احداث واحد تولید کابل فولادی پیش تنیده
کارفرما : سید محمود درخشان
مکان اجرای طرح : استان یزد – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 20000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 246.598.316 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 425.057.042 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی