عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری ماهی (نمک سود کردن)
کارفرما : شرکت ماهی نمک سود ساحل
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 750 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 43.250.083 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 18.015.911 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ماه 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی