عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از هتل 3 ستاره
کارفرما : حاج اکبر بنایی
مکان اجرای طرح : استان اردبیل – شهرستان خلخال – روستای خوجین – روبروری پمپ بنزین – تالار پذیرایی ستاره شب
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 160.001.808 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 4.699.082 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی