عنوان پروژه : احداث گلخانه هیدروپونیک تولید گل شاخه بریده
کارفرما : شمسعلی میرزایی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان شمسیار – اسکمان
ظرفیت تولید سالیانه : 72000 شاخه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 7.757.689 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 763.261 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی