عنوان پروژه : احداث گلخانه پرورش کاکتوس
کارفرما : سارا راغبی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – روستای کلاته نایبی
ظرفیت تولید سالیانه : 900.000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 13.063.133 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.972.395 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی