عنوان پروژه: تجهیز واحد تولید فرآورده های لبنی
کارفرما: محمدرضا حسن زاده
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس
ظرفیت تولید سالیانه: ۷.۹۳۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۴,۸۶۴,۸۳۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۰,۷۲۱,۳۲۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)