پروژه توليد نخ و کیسه پلی پروپیلن

عنوان پروژه: تولید نخ و کیسه پلی پروپیلن
کارفرما: محمد حسینی زاده
مکان اجرای طرح: استان خوزستان – شهرستان دزفول
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۴۴۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۰۱,۵۶۹,۷۰۶هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: شهریور ۹۸
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز