عنوان پروژه : تولید و بسته بندی قهوه و قهوه فوری
کارفرما : شرکت کافی فرآور پارسه
مکان اجرای طرح : استان البرز – شهرک صنعتی نظرآباد
ظرفیت تولید : 800 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 68.379.916 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح :مهر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی