پروژه خرید کلنی زنبور عسل

عنوان پروژه : خرید کلنی زنبور عسل
کارفرما : شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر
مکان اجرای طرح : استان کرمانشاه – شهرستان صحنه
ظرفیت تولید سالیانه : ۶۰۰۰ کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۷,۵۶۴,۴۴۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز