پروژه-سامانه-هوشمند-بار

عنوان پروژه : طرح راه اندازی و بهره برداری سامانه حمل و نقل هوشمند بار
کارفرما : سعید رحیمی
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد
ظرفیت خدمات سالیانه : خدمات باربری آنلاین بین شهری ۴۶،۸۰۰ سفر – خدمات حمل بار درون شهری ۷،۲۰۰ سفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۳۶۱،۳۸۵،۱۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز