عنوان پروژه : فرآوری و بسته بندی زرشک، عناب و زعفران
کارفرما : شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – روستای دستگرد
سطح زیر کشت : 802 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 31.361.784 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 42.851.888 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی