پروژه مجتمع بوم گردی و گردشگری روستایی

عنوان پروژه : مجتمع بوم گردی و گردشگری روستایی
کارفرما : لیلا طاهری
مکان اجرای طرح : استان مازندران – شهرستان بهشهر – روستای حسین آباد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۵۶,۴۰۳,۷۸۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)