عنوان پروژه : مجتمع خدماتی، رفاهی بین راهی درجه 3
کارفرما : نصیر کیانی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – کیلومتر 65 جاده بشرویه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 26.533.825 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.620.540 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی