عنوان پروژه : پرواربندی گوساله گوشتی
کارفرما : امیر عرب
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان ری – جهان آباد
ظرفیت تولید سالیانه : 200 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 7.391.119 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 14.379.974 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی