عنوان پروژه : پرورش بز داشتی
کارفرما : غلامرضا رحیم زاده
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – روستای رزگ
ظرفیت پرورش : 100 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.516.063 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 825.684 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی