عنوان پروژه : پرورش شتر داشتی
کارفرما : یوسف زهی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان
ظرفیت تولید سالیانه : 200 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 41.736.110 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 4.477.887 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی