کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان همدان

کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان همدان

اين كتاب شامل معرفي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي استان همدان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي استکتاب راهنمای سرمایه گذاری استان همدان
و با هدف معرفي استان به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تهیه شده است.

? تعداد صفحات : 184 صفحه
? حجم فایل : 4.80 مگابایت
? پسورد فایل : etarh.com
این کتاب را از اینجا دانلود نمائید.