احداث واحد تولید گچ ساختمانی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید گچ ساختمانی

کارفرما :

آقای حسین رازقی
محل اجرا:

استان خراسان جنوبی- شهرک صنعتی زیرکوه

محصولات تولیدی:

گچ ساختمان

ظرفیت طرح : ۴۸۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۷۷۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۲۷ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۳

امتیاز