احداث مجتمع توریستی گردشگری مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی

عنوان پروژه :
احداث مجتمع توریستی گردشگری مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی
کارفرما :
آقای حمید نجاتی
محل اجرا:
هرمزگان
شرح خدمات:
مجموعه گردشگری
ظرفیت طرح :۳۱۳ راس در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۹۱۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲.۵۰۰.۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۴

امتیاز