مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی

عنوان پروژه :
احداث مجتمع تفریحی ورزشی
کارفرما :
شرکت ایشلین نمونه سنقر
محل اجرا:
کرمانشاه-سنقر
شرح خدمات:
-خدمات ورزشی
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۵۴۲۳۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۸۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۴

۱/۵ - (۱ امتیاز)