تولید سیب زمینی منجمد آماده طبخ( فرنچ فرایزر)

کارفرما :

آقای سید محمد یمنی
محل اجرا:

تهران- فیروزکوه

محصولات تولیدی:

سیب زمینی منجمد آماده طبخ

ظرفیت طرح : ۸۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۳۶۷۷۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر

میزان اشتغال : ۲۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز