احداث واحد تولید شیشه دو جداره

عنوان پروژه :

احداث واحد تولید شیشه دو جداره

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیوکیان
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

شیشه دوجداره

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۷۳۸۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۳۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز