احداث واحد تولید مش فولادی و رابیتس

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید مش فولادی و رابیتس

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

رابیتس- مش

ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۴۶۶۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۴۱ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز