احداث واحد تولید ملات خشک

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید ملات خشک

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیو کیان

محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

ملات بنایی- پلاستر خارجی- پلاستر داخلی- ملات تعمیر- ملات کاشی- ملات بند کشی کاشی- بتن خشک

ظرفیت طرح : ۸۸۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۷۵۲۷۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۵۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۳۹ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز