شرایط اخذ تسهیلات ساخت شناور

صندوق توسعه صنایع دریایی با رویکرد حمایت از صنایع تعمیر و ساخت کشتی و با تاکید بر رونق صنایع داخلی، متقاضیان واجد شرایط اخذ تسهیلات برای ساخت شناور را به بانک عامل معرفی می نماید. تسهیلات اعطایی ریالی و با شرایط بازپرداخت مصوب بانک مرکزی خواهد بود. یارانه مربوط به پروژه های ساخت شناور نیز مستقلاً توسط صندوق توسعه صنایع دریایی به طرح اعطا می گردد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از دریافت کاربرگ ها از درگاه اینترنتی صندوق (www.imf.ir) نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز، تکمیل، امضاء و ارسال آن اقدام نمایند. شرایط اخذ تسهیلات و همچنین مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرح ذیل می باشد:

الف) متقاضیان واجد شرایط

شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌های ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
تبصره (۱)- پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام یا سهام الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
تبصره (۲)- پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.
تبصره (۳)- موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره (۴)- موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.

ب)سهم آورده متقاضی

سهم آورده متقاضی در هر طرح حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) کل هزینه های طرح خواهد بود که حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی را شامل شود. ضمناً سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.

ج) مدارک مورد نیاز جهت بررسی اهلیت فنی متقاضی

جهت بررسی تقاضای دریافت تسهیلات مذکور ضروری است متقاضیان واجد شرایط، مدارک و مستندات ذیل را به صندوق توسعه صنایع دریایی ارائه نمایند:
۱- مدارک هویتی متقاضی دریافت تسهیلات شامل:
فتوکپی اساسنامه- فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت- آگهی روزنامه رسمی (تاسیس – آخرین مدیران – صاحبان امضاء – آخرین نشانی)
۲- ارائه مجوزات فعالیت مربوط به طرح (فعالیت اقتصادی/ کشتیرانی/ صید/…)
۳- نقشه جانمائی عمومی طرح و تایید مربوطه از موسسه رده بندی
۴- طرح توجیهی فنی و اقتصادی (فنی – مالی و اقتصادی – مطالعه بازار) برای شناور/ شناورهای طرح
۵- تکمیل فرم فهرست مواد و تجهیزات مورد نیاز به همراه تعیین محل تامین آنها (سازنده داخلی یا خارجی صفحه ۶)
۶- برنامه زمان بندی ساخت شناور
۷- جدول جریان نقدینگی طرح (cash flow)
۸- فتوکپی قرارداد ساخت شناور با کارخانه کشتی سازی
۹- پیش فاکتور هزینه های ساخت شناور از کارخانه کشتی سازی (سازه + ماشین الات و تجهیزات + سیستم رانش و…)
۱۰- مدارک اعتبار سنجی متقاضی شامل:
• تکمیل فرم رضایت نامه متقاضی حقوقی درخصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبار سنجی (صفحه ۸)
• رزومه کاری و فعالیت های قبلی شرکت
• صورت وضعیت مالی حسابرسی شده دو ساله اخیر و خلاصه وضعیت سود و زیان شرکت
• گزارش تراز مالی منتهی به تاریخ درخواست متقاضی
• گزارش شش ماهه گردش حساب متقاضی با ذکر معدل ماهانه و مجموع گردش

د) مدارک مورد نیاز از کارخانه سازنده شناور

۱- مدارک هویتی کارخانه سازنده شامل:
فتوکپی مصدق اساسنامه – فتوکپی کارت ملی مدیران شرکت – آگهی روزنامه رسمی (تاسیس – آخرین مدیران – صاحبان امضاء – آخرین نشانی)
۲- رزومه کاری کارخانه کشتی سازی
۳- فتوکپی پروانه بهره برداری و مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی
۴- تاییدیه فعالیت های ساخت شناور از موسسه رده بندی
۵- صورت وضعیت مالی حسابرسی شده یک سال اخیر
۶- تکمیل فرم رضایت نامه کارخانه سازنده شناور درخصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبار سنجی

جهت دانلود فایل پیوست اینجا کلیک کنیددرصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)