احداث واحد تولید پودر نوشیدنی میوه

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید پودر نوشیدنی میوه

کارفرما :

آقای سید مرتضی مرعشی
محل اجرا:

خوزستان-شادگان

محصولات تولیدی:

پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و پودر میوه

انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه انواع اسانس

ظرفیت طرح : ۲۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۰۰۸۵ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۵ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

امتیاز