احداث مجتمع کشت و صنعت

عنوان پروژه :
احداث مجتمع کشت و صنعت

کارفرما :

آقای بازگیر
محل اجرا:

شهرستان ری

محصولات تولیدی:

پرواربندی گوساله- پروابندی گوسفند- پرواربندی گوسفند- پرواربندی شتر- گوسفند داشتی- باغ زیتون- باغ انار- باغ پسته- باغ انگور- مزرعه کشت ذرت- مزرعه کشت یونجه- مزرعه کشت جو

ظرفیت طرح : —

سرمایه گذاری ثابت: ۵۳۴۳۶ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۸۰۰۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۲۶ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۳

۲/۵ - (۱ امتیاز)