احداث واحد تولید چسب کاشی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید چسب کاشی
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
چسب کاشی- چسب سرامیک
ظرفیت طرح : ۶۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۱۵۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز