احداث واحد تولید تری دی پانل

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید تری دی پانل

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیوکیان
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

قطعات فلزی فوم دار

ظرفیت طرح : ۶۰۰۰۰۰ متر مربع در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۳۸۲۰۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز