احداث واحد تولید ملات خشک

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید ملات خشک

کارفرما :

شرکت دیپلمات کیش
محل اجرا:

امنطقه آزاد تجاری کیش

محصولات تولیدی:

ملات بنایی- پلاستر خارجی- پلاستر داخلی- ملات تعمیر- ملات کاشی- ملات بند کشی کاشی- گروت- بتن خشک

ظرفیت طرح : ۱۵۰۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۸۰۲۷ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۵۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۴۸ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۳

امتیاز