احداث واحد تولید نوشابه های انرژی زا با قند مایع خرما

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید نوشابه های انرژی زا با قند مایع خرما
کارفرما :
 آقای مهتری
محل اجرا:
 استان هرمزگان- جزیره ابوموسی
محصولات تولیدی:
 نوشابه انرژی زا
ظرفیت طرح :  ۳۰۰۰۰۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۲۸۹۳۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۹۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز