احداث واحد بسته بندی آب معدنی

عنوان پروژه :
احداث واحد بسته بندی آب معدنی
کارفرما :
آقای علی آزاد واری
محل اجرا:
جوین
محصولات تولیدی:
انواع آب معدنی طبیعی
ظرفیت طرح :  ۱۶۰۰۰ لیتر در ساعت
سرمایه گذاری ثابت: ۲۱۷۵۵۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۵۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

 

امتیاز