راه اندازی تلویزیون شهری

عنوان پروژه :
راه اندازی تلویزیون شهری
کارفرما :
 آقای کاظم عبدالهی
محل اجرا:
 منطقه آزاد چابهار
محصولات تولیدی:
تلویزیون شهری
ظرفیت طرح :  —
سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۹۲ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال :  ۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز